آخرین آجرها از زیر پای روحانیت شیعه کشیده میشود
peiknet
23-Dec-2010

اگر یک تیر احمدی نژاد و مافیائی که پشت سر او قرار دارد، به هدف نشسته باشد، همان تیری است که بنام رحیم مشائی شلیک کرده است. و رحیم مشائی که بیش از هر عضو دیگر کابینه احمدی نژاد سنگ امام زمان را به سینه می زند، اگر یک تیزهوشی در این چند سال به خرج داده باشد همان طرح "اسلام ایرانی" و " لوح کوروش" و "دفاع از موسیقی" و ... است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark