حاجت به بیان هاشمی نیست!
peiknet
23-Dec-2010

آقای خامنه ای نگران نظام، بعد از خویش است و به همین دلیل
درحال آماده کردن فرزند خویش "مجتبی" برای جانشینی است. شالوده
های مدیریت در نظام از هم پاشیده و ادامه این وضع به سرنگونی
جمهوری اسلامی و جانشین شدن نظامی سکولار می انجامد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark