یک دیکتاتور تمام عیار/ گزارش تصویری
khabaronline.ir
22-Dec-2010

به روس ها بسیار نزدیک است اما با ذکاوتی عجیب دل اروپایی ها را هم به دست آورده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark