پرسیدم چکارکنم،احمدی نژاد گفت..
tabnak
22-Dec-2010

رييس دفتر رييس جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه گفته مي‌شود، موج
جديدي از تغييرات قرار است در دولت صورت بگيرد، گفت: نه، هيچ تغييري قرار
نيست صورت بگيرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark