ابراز نگرانی یک کمیته سازمان ملل از وضع حقوق بشر ایران
بی بی سی
22-Dec-2010

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای از "نقض مکرر و جاری حقوق بشر در ایران" عمیقا ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که به طور جدی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند.
قطعنامه کمیته سوم با ۸۰ رای موافق، در برابر ۴۴ رای مخالف تصویب شد و ۵۷ کشور هم به آن رای ممتنع دادند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark