ملی پوشان ایران در محاصره “خط قرمز” امنیتی
aayande / ترجمه رضا نافعی
21-Dec-2010

احمدی نژاد، در برکناری علی دائی ، مربی تیم،  دخالت داشته است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark