بر فرض که فردوسی پور نمی فهمد، آیا مردم هم نمی فهمند؟!
tabnak
21-Dec-2010

به گزارش «تابناك»، رجايي در اين مصاحبه اظهار داشته است: اگر فردوسي پور
در برنامه اش باز هم بحث واگذاری تیم نفت تهران به استان مرکزی را مطرح کند
و نظرسنجی راه بیندازد، این بار شخصا از فردوسی پور به دادگاه کارکنان
دولت شکایت می کنم تا برود آنجا پاسخ دهد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark