دستگیری دو منافق در روز هدفمندی یارانه
tabnak
21-Dec-2010

پس اعلام اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها از سوی رئیس جهور در روز شنبه
یکی از نهادهای مسئول با همکاری مردم دو تن از اعضای گروهک تروریستی نفاق
را که قصد اخلال در نظم عمومی را داشتند، دستگیر نمودند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark