ادعای "ولایتمداری" مردم مانند ادعای "شاهدوستی" مردم است
peiknet / بهروز محمدی
19-Dec-2010

مثلا در نشریات زمان شاه و از قول نمایندگان مجلس خواندم که
"مردم شاهدوست" فلان منطقه خواهان اجرای فلان طرح اند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark