لاریجانی: جز از رهبری از کسی سفارش نمی‌گیرم
بی بی سی
19-Dec-2010

رئیس قوه قضائیه ایران در واکنشی شدید به حملات اخیر کسانی که او را به کوتاهی در دستگیری رهبران مخالفین حکومت متهم می کنند، گفت که این افراد در حق قوه قضائیه "ظلم" می کنند که این کار "جرم" است.

آقای لاریجانی گفت که بارها "در لفافه" گفته است که قوه قضائیه تاکنون به دلیل مصالح و مسائل نظام، که او تعیین کننده آنها نیست، به "جرم" رهبران جنبش مخالفان رسیدگی نکرده است.

وی گفت: "از احدی برای چشم پوشیدن سفارش نمی گیرد، مگر رهبری."

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark