مراسم عزاداری ویژه ناشنوایان برگزار شد
tabnak
16-Dec-2010 (one comment)

کودکان و نوجوانان حاضر در این مجلس پس از پایان یافتن مراسم سوالات خود را در زمینه نهضت حسینی مطرح کردند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Majid

کر مصلحتی!

Majid


 

بابا اونا خودشونو زدن به کری تا اراجیف شماها رو نشنفن!

دیگه به چه زبونی حالیتون کنن؟ دست از سرشون وردارین!