زلزله متکی در روزنامه های ایران
tabnak
14-Dec-2010

برکناری ناگهانی منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت های نهم و دهم که عصر روز
گذشته از سوی سایت اطلاع راسنی دولت اعلام شد، با واکنش روزنامه‌های داخلی
روبه‌رو شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، عزل ناگهانی متکی موجب شد
تا این خبر به تیتر یک اکثر روزنامه‌های داخلی تبدیل شود و با تیترهای
جالبی نسبت به این اتفاق ناگهانی و غیر منتظره واکنش نشان داده شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark