بزودی؛ راه اندازی پلیس "افتا" در ایران
tabnak
14-Dec-2010

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در شیراز با بیان اینکه جرائم
اینترنتی در دنیا رو به افزایش است ، گفت: به زودی پلیس سایبری یا امنیت
فضای تبادل اطلاعات با عنوان افتا در کشور فعالیت خود را آغاز می کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark