آقای احمدی نژاد از اردوغان یاد بگیرد
tabnak
14-Dec-2010

بغل‌گوش خودمان همین آقای اردوغان با برخی از وزرایش مشکل داشت و دارد اما
به هر حال همدیگر را تحمل کرده با یکدیگر کار می‌کنند. ما همواره استقبال
کننده خوبی بودیم اما بدرقه‌کننده خوبی نبوده‌ایم. بگذارید این بار قاعده
فوق را نقض کنیم و نشان دهیم می‌توانیم با وجود اختلاف‌نظرها در کنار
یکدیگر بنشینیم و به روی هم لبخند بزنیم و گذشته را فراموش کنیم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark