دولت پهلوی متحد رژیم اسرائیل + اسناد
tabnak
14-Dec-2010 (2 comments)

دولت رژیم اسرائیل در تاریخ 24 سپتامبر 1948 تاسیس شد، در ابتدا کشورهای
عربی و دیگر کشورهای اسلامی با تشکیل این دولت مخالفت کردند و حتی به
مقابله با آن پرداختند اما در 23 اسفند 1328 یعنی حدود یک سال بعد از تشکیل
دولت اسرائیل، دولت ایران اسرائیل را به صورت دوفاکتو (یعنی به صورتی که
دو طرف نمی‌توانند سفیر اعزام کنند و یا معاهده‌ای را امضا نمایند) به
رسمیت شناخت، شد با تاسیس کنسولگری این اقدام آن روز دولت پهلوی موجب شد که
کشورهای عربی ایران را حامی و متحد اسرائیل ببینند و این دیدگاه در بین
مسلمین منجر به بدبینی به ایران شد خصوصا آنکه دولت محمد ساعد مراغه‌ای در
ادامه به رسمیت شناختن اسرائیل سرکنسولگری ایران را در بیت المقدس تاسیس
نمود.

به گزارش بولتن، در سال‌های اولیه تاسیس اسرائیل، کشورهای
عربی در مبارزه با اسرائیل به حدی پیش رفتند که حتی از درگیری نظامی با
اسرائیل نیز اجتناب نکردند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
hamsade ghadimi

آره، اگه در سال

hamsade ghadimi


آره، اگه در سال ۱۹۴۹ ایران اسرائیل را به رسمیت قبول نمیکرد، ایران و کشوران اعراب چقدر جون جونی می‌شدن.  شبیه قدیما!


Anonymous Observer

You're right comrade

by Anonymous Observer on

we should have joined the Arabs and gone to war with Israel at the time.  How foolish of us to not have done so!!!  Look at what the policy of "liberation of Ghods at all costs to the Iranian people" has achieved for us in the past 31 years!!!