برای رسیدن به هدف عمامه ها را بالا گذاشته اند!
peiknet
12-Dec-2010

براساس
سند تازه ای که ویکی لیکس منتشر کرده
،


دولت جمهوری اسلامی از شیوخ عرب هنگام


سفر به


ایران با زنان ایرانی که به فحشاء واداشته شده اند پذیرایی می
کند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark