۲۸ سال زندان، ۲۲ سال محرومیت از تحصیل، ۹ اخراج و ۲۶۸ ضربه شلاق ...
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
10-Dec-2010

۲۸ سال زندان، ۲۲ سال محرومیت از تحصیل، ۹ اخراج، ۲۶۸ ضربه شلاق بخشی از کارنامه فعالین و دانشجویان استان مازندران بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را به خود اختصاص می دهد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار لیست و با نمایش ابعاد فشار دستگاه های امنیتی این استان بر روی دانشجویان که با استفاده از ارعاب، تهدید و استفاده از محرومیت تحصیلی به عنوان حربه ای برای خاموش کردن افراد منتقد استفاده می کنند تلاش می کند تا تصویر دقیق تری از جغرافیای فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها و نیز نحوه برخورد دولت ایران با منتقدان خود ارائه کند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark