موسیقی را نمی‌فهمید و می گویید حرام است!
خبرگزاري انتخاب
10-Dec-2010

اسفندیار رحیم‌مشایی در جلسه‌ای که با حضور جمعی از هنرمندان استان مركزي که در موزه چهار فصل اراک برگزار شد، با بیان اینکه اگر جامعه‌ای به فرهنگ و هنر بی‌توجه باشد بیمار می‌شود، افزود: بعضی موسیقی را نمی‌شناسند و با کتاب حافظ و سعدی و شاهنامه انس ندارند و عشقی هم در وجودشان پیدا نمی‌شود.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری انتخاب به نقل از آتی، رئيس دفتر رئيس جمهور تصريح كرد: هنر و موسیقی را هنرمند می‌شناسد و قدر می‌داند و اگر جامعه‌ای به ان اهمیت ندهد منزوی و افسرده می‌شود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark