ضعف بزرگ اوباما نداشتن استراتژی است!
aayande.
08-Dec-2010

اشپیگل: آیا انتشار اسناد سیاسی آمریکا توسط ویکی لیکس، تغییری اساسی در کار سفیران آمریکا بوجود خواهد آورد؟

ــ این چه حرفی است. در دوران هابسبورگ ها وقتی کاری خراب می شد مردم می گفتند اتفاقی که افتاده یک فاجعه است، ولی جدی نیست“. نظر من در مورد اسناد لو رفته نیز همین است.

ــ لحن دولت آمریکا حکایت از نگرانی بیشتری دارد.

ــ اکثر گزارش های سفیران حاوی همان نکاتی است که آمریکا آشکار هم می گوید. البته
ممکن است چند نکته ناخوش آیند هم در میان آنها باشد، ولی این گزارش ها فرق
چندانی با گزارش های سفیران آلمان، یا روسیه، چین یا فرانسه ن... >>>

recommended by comrade

Share/Save/Bookmark