پسر 5 ساله با دختر 3 ساله ازدواج كرد!+عکس
tabnak
07-Dec-2010 (2 comments)

من نمي‌دانم شايد نگرش اين دو كودك در آينده تغيير كند، اما هم اكنون آنان با هم خوشبخت هستند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
comrade

خاک بر سرِ سوریه که خیلی عقب افتاده ست

comrade


That's nothing, compared to this one.

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


Multiple Personality Disorder

خاک بر سرِ سوریه که خیلی عقب افتاده ست!

Multiple Personality Disorder


ما اینقدر پیشرفته هستیم که دختر بچه ها در ایران در یک سالگی می توانند ازدواج کنند.