تصاویر: آبپاشی هوایی تهران
tabnak
07-Dec-2010

دبیر کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران از آبپاشی مناطق مختلف تهران شامل
محدوده خیابانهای آزادی تا یافت آباد و آزادی ـ انقلاب، شهید مطهری و
طالقانی و مناطق مرکزی شهر توسط هواپیماهای شرکت هواپیمایی خدمات وزارت
جهاد کشاورزی خبر داد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark