تصاویر: نمایشگرهای آلودگی هوای تهران
tabnak
06-Dec-2010 (3 comments)

نمایشگرهای سنجش آلودگی هوا در سطح شهر میزان آلودگی هوا را نشان می دهند که گاه این نمایشگرها دچار مشکل بوده و نمی توانند اطلاعات صحیحی را به تهرانیها نشان دهند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Hoshang Targol

15آذر: تهران رکورد آلودگی هوا را در جهان زد

Hoshang Targol


سبزپرس

امروز تهران وارد بيست و پنجمين روز هشدار شد تا در تاريخ آلودگی هوا
در جهان رکوردی تازه به ثبت برسد. اين آلودگی هوا در هر روز دستکم 300 تا
400 ميليارد تومان خسارت به اقتصاد شهر وارد کرده است.

محمدهادی حيدرزاده، مشاور محيط زيستی شهردار و رييس ستاد توسعه پايدار
شهرداری تهران با اعلام اين خبر گفت: به دليل اين که اين مشکل تا انتهای
هفته ادامه دارد، برگزاری هرگونه جشنواره، همايش و سمينار در مناطق 22 گانه
تهران متوقف است و حتی در برج ميلاد هم بليت فروشی انجام نمی شود. اين
تصميم به اين علت گرفته شده است که جاذبه هايی که موجب می شود شهروندان از
منزل خارج شوند، کاهش يابد.

//www.roshangari.net/as/sitedata/201012060959...


hamsade ghadimi

i remember one of these

by hamsade ghadimi on

i remember one of these boards around abbas abad (new name?) and the levels were all at dangerous levels (mid summer).  so it was working and actually surprised at their honesty.  but i don't know of these particular boards and current state of affairs. 

it does remind me of ahmadi's power point presentation at the presidential debates in iran last summer.  maybe ahmadi designed these machines with all the readings known well in advance. :)


azadi5

piece of junk

by azadi5 on

do these boards actually work? they all show the same thing. nothing.