حاج فرج، رئیس سابق اوین به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شد!
peiknet
06-Dec-2010 (one comment)

حاج فرج صداقت، برادر رئیس سابق زندان اوین به جرم قاچاق و توزیع مواد مخدر در این زندان بازداشت شد .

زندانیان بند ۳۵۰ اوین، که در آن بیش از ۱۵۰ زندانی سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات مردمی نسبت به کودتای 22 خرداد در آن بسر می برند، پیشتر بارها درباره قاچاق و توزیع مواد مخدردر زندان اوین هشدار داده و تاکید کرده بودند که حاج صداقت و تعداد دیگری از مسوولان زندان اوین در پخش و توزیع مواد مخدر در زندان نقش دارند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

yek mosht gavo goosaleh

by mahmoudg on

and using the Quran as their doctrine are systematically destroying our belove country.  One day at a time.