معمار آرمان های انقلاب 57
راه توده
04-Dec-2010

وقتی او را در جمهوری اسلامی دستگیر کرده
و به کمیته مشترک


(زندان توحید در جمهوری اسلامی)

بردند، به آن زندانبان جوان و لاغر اندامی
که با تمسخر"حاج آقا" خطابش کرده بود گفت:


«من به حج مشرف نشده ام، اما کربلای حسینی زیاد دیده ام. اسم
من نورالدین کیانوری است و دبیر اول حزب توده ایران هستم!».

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark