افزایش ٣٠% مراجعه بیماران قلبی پایتخت به اورژانس بیمارستانها
خبرگزاری مهر
02-Dec-2010

مشاور وزیر بهداشت و درمان محصور بودن تهران در بین کوهها را موجب عدم تغییرات جوی عنوان کرد و افزود: در هفته های اخیر مراجعه بیماران قلبی به مراکز بیمارستانی تهران 30 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن آقاجانی با بیان اینکه در سه هفته گذشته میزان افزایش برخی از آلاینده‌های هوا در پایتخت 7/1 تا 2/2 برابر میزان طبیعی بوده است، گفت: طبق آمار سال 87 بالغ بر سه هزار و 600 نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند و از ابتدای سال جاری نیز آلودگی 16 درصد میزان مراجعات به اورژانسها را در بیماران قلبی و 9 درصد در بیماران تنفسی افزایش داده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark