نعمت وجود آيت‌الله خامنه‌اي از مجموع تمام نعمات مادي جهان براي مابرتر است
خبرگزاري فارس
30-Nov-2010

آيت‌الله مصباح يزدي گفت: اگر همه نعمت‌هاي مادي را در يك كفه بگذاريم و نعمت مقام معظم رهبري را در كفه ديگر، ارزش و نفع وجود شخص ايشان به‌عنوان يك نعمت براي فرد فرد ما، نه براي كل جامعه, از مجموع نعمت‌هاي مادي كه خدا به هر فردي مي‌دهد بيشتر است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark