گفت وگو با کاوه عادل، هنرمند و نویسنده
Shahrvand / فرح طاهری
28-Nov-2010
گفت وگو با کاوه عادل-- یک رمان مصور دارم می نویسم و می کشم از دوران کودکی، انقلاب،
جنگ، مهاجرت و .... مادرم به من جرأت انجام این کار را داد. و البته کار
خانم ساتراپی هم جرقه ی این کار را در من زد و فکر کردم من هم شاید بتوانم
چنین کاری بکنم و البته سعی کردم شبیه کار ایشان نباشه چون کار ایشان
شاهکاره
>>>
recommended by KavehAhangarAdel

Share/Save/Bookmark