حمله سنگین مسلحانه به کشتی نفتکش رژیم
ParsTV
27-Nov-2010 (one comment)
رییس برنامه ریزی شرکت ملی نفتکش گفت: دزدان دریایی سومالی قصد داشتند شب
گذشته با حمله به یک کشتی نفتکش جمهوری اسلامی، این کشتی را تصاحب کنند.

"عبدالصمد تعقل" در توضیح این حادثه گفت: کشتی
300 هزار تنی هادی در حالی که از خلیج فارس به سمت چین در حرکت بود مورد
یکی از سهمگین ترین حملات دزدان دریایی قرار گرفت.

وی افزود: دزدان دریایی در این حمله با استفاده از یک فروند کشتی مادر و
چندین شناور خود به کشتی هادی حمله و با آر پی جی به سمت این کشتی
تیراندازی کردند.

رییس برنامه ریزی شرکت ملی نفتکش در خصوص خسارتهای وارده به کشتی هادی
اضافه کرد : در جریان این تیراندازی آسیبهای جزیی به دودکش و رادار کشتی
هادی وارد شد اما خوشبختانه آسیبی به خدمه این کشتی نرسید. >>>
recommended by kazem0574

Share/Save/Bookmark

 
azadi5

pirates getting more advanced

by azadi5 on

the report says that the pirates attacked 2000km away from Somalia, and there were more than one ship/boat. They used to use small boats to attack other ships, and close to their shores but this is very far. They use bigger ships now, some believed to be ships that they had previously stolen. But aren't these bigger ships slower to move? I'm not a military expert, but bigger ships are easier to spot by airplanes and radar so there could be a military response to them either by air or sea.