جاه طلب بزرگ دیگران را متهم به جاه طلبی کرد!
peiknet
27-Nov-2010

پریشان گوئی عصبی او در این سخنرانی، عملا نشان داد که او طی یکسال و نیم گذشته، با هر دست و پائی که می‌زند، بیشتر در گردابی فرو می‌رود که در آن افتاده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark