اعتصاب کارگران شرکت دیلم استان بوشهر و بستن جاده
payam
26-Nov-2010

در پی‌ عدم پرداخت ۸ ماه دستمزدهای معوقه در شرکت جهان فارس در شهر دیلم در استان بوشهر، کارگران معترض اعتصاب کرده و دو مسیر اصلی این شهر را مسدود کردند.

گزارش منتشره در سایت "افق روشن" حاکی است یکهزار و 700 تن از کارگران شاغل در شرکت جهان فارس واقع در مناطق نفت خیز جنوب شهرستان "دیلم" در استان بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت 8 ماه دستمزدهای معوقه خود اعتصاب گسترده ای برپا کردند. کارگران اعتصابی مسیر‌های چهار راه "دیلم"، سه راه "گناوه"، چهار راه "بی‌ بی‌ حکیمه" و چهار راه "سیاه مکان" را مسدود کرده و مانع عبور و مرور تمامی خودروها در مسیرهای مذکور شدند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark