گامبیا کلیۀ روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد
RFI / فواد روستائی
23-Nov-2010 (one comment)

در بیانیه ای که به وسیلۀ وزارت امورخارجۀ گامبیا انتشار یافت اعلام شده است که تمامی طرح ها و برنامه های همکاری های موجود میان دو کشور لغو شده است. منابع نزدیک به وزارت امورخارجۀ گامبیا گفته اند این تصمیم در پیوند با توقیف یک کشتی حامل اسلحه و مهمات به وسیلۀ نیجریه در ماه اکتبر اتخاذ شده است.

 دولت گامبیا ضمن قطع کلیۀ روابط و مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران به دیپلمات ها و نمایندگان این کشور در گامبیا دستور داد ظرف چهل و هشت ساعت گامبیا را ترک کنند.

خبرگزاری فرانسه ضمن مخابرۀ خبر تصمیم کشور افریقائی گامبیا مبنی بر قطع روابط با جمهوری اسلامی ایران، خبری که در آخرین ساعات روز دوشنبه (دیروز) اعلام شد تأکید کرد که هیچگونه توضیح رسمی در مورد انگیزه های اخذ چنین تصمیمی ارائه نشده است.
با وجود این همین خبرگزاری می افزاید منابع نزدیک به وزارت امورخارجۀ گامبی... >>>

recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark