هواي آلوده چهارشنبه را در تهران تعطيل کرد
ParsTV
23-Nov-2010
معاون عمراني استاندار با اشاره به قرار گرفتن هواي تهران در شرايط اضطرار
گفت: چهارشنبه تمام ادارات، سازمانها، بانك‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس در
تهران تعطيل هستند.

استاندار تهران اعلام کرد: به دلیل پایداری
هوای آلوده، فردا همه ادارات دولتی، بانکها، سازمانها، نهادها، مدارس و
دانشگاههای شهر تهران تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اضطراری آلودگی تهران در نشست دوشنبه شب خود
به دلیل پایداری هوای آلوده شهر تهران را در روز چهارشنبه سوم آذر تعطیل
اعلام کرد.

مرتضی تمدن استاندار تهران و رئیس کمیته اضطراری آلودگی هوای شهر تهران در
اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به علت تداوم شرایط آلوده هوای تهران و با توجه به
اعلام هواشناسی مبنی بر افزایش میزان آلودگی هوا در روز چهارشنبه این کمیته
تصمیم گرفت روز چهارشنبه سوم آذر همه ادارات دولتی، بانک‌ها، سازمان‌ها،
نهادها و مدارس و دانشگاه‌های ... >>>
recommended by kazem0574

Share/Save/Bookmark