به سبک "ماموریت برای وطنم" شاه
peiknet
22-Nov-2010

یک

تفاوت فاحش بین آقا و امام است. ضمن اینکه جایگاه بالا و والا
و نفوذ کلام و برد سخنان حضرت امام(ره) از خصوصیات منحصر به
فرد و بارز ایشان بود که در رهبر بعدی قطعا نیست
. 


اما امام پیرمرد بود، گرچه استثنا هم بود و به همین دلیل در
چنین سن بالایی با استعداد بالا و هوش و ذکاوت بی‌بدیل امور را
اداره می‌کرد

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark