فروش پیچیده ترین وسائل جاسوسی در ایران
peiknet
21-Nov-2010

دستگاه دیگری وارد بازار شده که با آن می توان هر شماره تلفنی را کنترل کرد. این دستگاه با اولین تماس، به تلفن ثابت یا همراه مورد هدف وصل می شود و طولانی مدت می توان کلیه ارتباط های تلفنی هدف را پیگیری کرد. با سلطه سپاه و نیروی انتظامی بر مرزها و اسکله ها، این وسائل و تجهیزات بدون دخالت مستقیم آنها و با هدف تجارت وارد کشور نمی شد و شبکه فروش آن بوجود نمی آمد. شاید در ابتدا، به این بهانه که با پخش غیر حکومتی این وسائل، می توان مردم را بصورت مجانی و بی حقوق به جاسوس حکومت تبدیل کرد، اما اکنون و به نوشته "خبرآنلاین" این وسائل به بلای جان خود حکومتی ها تبدیل شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark