رهبر از پیش از انتخابات در تدارک کودتا بود!
peiknet
20-Nov-2010

هنوز خبری نبود که آقا متوجه شدند می‌خواهند مسأله ابطال انتخابات را مطرح کنند اولین فردی که متوجه انقلاب رنگین و مخملی شد شخص مقام معظم رهبری بود حتی برخی از نیروهای امنیتی نیز متوجه نشدند

فرزندان حضرت آقا آنقدر محجوب هستند که برخی از رسانه‌ها مطلبی را درباره آقا مجتبی می‌زنند، اما عکس آقا مسعود را می‌زنند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark