رئیس کل بانک مرکزی: کشور را با نظر اقتصاددانان نمی توان اداره کرد
VOA Persian / وفا آذربهاری
17-Nov-2010 (one comment)

مصوبه اخیر و جنجالی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به کنار گذاشته شدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از این مجمع شد، با واکنش های متفاوتی دنبال می شود. ماجرا آن جا آغاز شد که محمد رضا باهنر، رييس كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، در پيشنهادی خواستاراستقلال بانک مركزی از نظام سياسی كشورو هم چنين استقلال این نهاد در محافل بين ‌المللی شد. اين پيشنهاد با مخالفت محمود بهمنی، رييس كل بانک مركزی، رو به‌ رو شد اما در نهايت به تصويب مجلس رسيد. پیش از تصویب این قانون، رئیس‌ قوه مجریه عضو مجمع عمومی بانک مرکزی بود. از این پس با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعداد اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ۱۱ یازده نفر خواهد بود. وزیراقتصاد، معاون برنامه ‌ریزی ریاست ‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و ۷ اقتصاددان با حداقل ۱۵ پانزده سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی از اعضا... >>>

recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark

 
Hajminator

اقتصاد در جمهوری اسلامی ...

Hajminator


قسمت اول:  اقتصاد مال خره (امام خمینی)
قسمت دوم: اقتصاددانان خرند (رئیس بانک مرکزی)