تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران
tabnak
13-Nov-2010

بر پایه دو قرارداد 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق، رژیم حقوقی مشخصی برای این دریا تعیین شده که هنوز هم لازم الاجراست

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark