اعتراض برهنه دختران اوکراينی به سنگسار در سفارت ایران
ParsTV
11-Nov-2010 (2 comments)
پنج دختر اوکراينی، روز پنج شنبه با برهنه شدن در مراسم هفته فرهنگ و هنر
جمهوری اسلامی ايران در کيف، پايتخت اوکراين، به حکم سنگسار سکينه محمدی
آشتيانی اعتراض کردند.

اين زنان که عضو گروه فيمن(Femen) هستند، با
حضور در اين مراسم فرهنگی، که از سوی سفارت جمهوری اسلامی در کيف ترتيب
داده شده بود، برهنه شدند و به شعار دادن برای لغو حکم سنگسار پرداختند.

ماموران امنیتی سفارت جمهوری اسلامی این دختران را به زور از سفارت بیرون
راندند. اين گروه از زنان اوکراينی چندی است برای برابری حقوق زنان و جلب
افکار عمومی، به مناسبت های مختلف، با برهنه شدن در ملا عام خواسته های خود
را مطرح مي کنند.

سکینه محمدی آشتیانی، در سال ۱۳۸۴ از سوی دادگاهی در آذربایجان شرقی به
اتهام  زنای محصنه به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در مورد وی به اجرا
در آمد، اما سپس با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده اتهام زنای خانم
محمدی آ... >>>
recommended by kazem0574

Share/Save/Bookmark

 
Ari Siletz

Hurts the cause

by Ari Siletz on

Since the lives of some Iranian women are at stake, please be careful how protests are carried out. If I were an Iranian woman being tried for adultery I would be scared to see my defenders provoking a misogynous judicial system with nudity.

kazem0574

Thanks god they were not Iranian girls

by kazem0574 on

Would they have been thrown out too I wonder!!!