صحنه دلخراش مرگ یک جوان در میدان کاج
//www.youtube.com / unknown
09-Nov-2010

اين اتفاق صبح پنجشنبه ششم آبانماه امسال در ميدان كاج تهران در منطقه سعادت آباد روى داد. دلخراشى صحنه هاى فيلم به گونه اى است كه حتى عده اى تاب تحمل ديدن آن را نيافته اند.

گفته مى شود موضوع درگيرى مسائل ناموسى بوده و فرد ضارب، پس از بازداشت گفته كه آماده اعدام است

>>>
recommended by calais

Share/Save/Bookmark