مرگ یک دانش‌آموز ایرانی به دلیل تنبیه معلم
ParsTV
09-Nov-2010
ک دانش‌آموز مقطع تحصیلی راهنمایی در استان سیستان‌و‌بلوچستان در شرق ایران به دلیل تنبیه بدنی از سوی معلم‌اش، جان داد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، حال عمومی این
دانش‌آموز به دلیل ضربه کتابی که معلم به سرش زده، وخیم می‌شود و پس از یک
هفته بستری شدن در بیمارستان فوت می‌کند.
بنا بر این گزارش، معلم پس از آنکه متوجه شده این دانش‌آموز کتابش را به مدرسه نیاورده، اقدام به تنبیه بدنی وی کرده است. >>>
recommended by kazem0574

Share/Save/Bookmark