دو دهه رهبری ویرانگر علی خامنه‌ای
راه توده
08-Nov-2010

هنوز چند روز از سفر پرهیاهو علی خامنه‌ای به
قم نگذشته است که "رهبر عظیم الشان" باردیگر به دیدار مراجع قم رفت. مسافرت
علی خامنه‌ای به قم، نیاز وی به آن همه جنجال تبلیغاتی و صرف هزینه سرسام
آور و دستاورد ناچیز این سفر همه نشاندهنده بن بست یک سیاست و پایان یک
دوران است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark