متملقان نان مفت خور
peiknet
08-Nov-2010

بیش از چند صد گروه و محفل باصطلاح بسیجی و
گروه جهادی و جامعه‌های اسلامی دانشگاهی و غیردانشگاهی هنری از
صدا و سیما به رئیس آن یعنی رهبر شکایت کرده‌اند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark