گفتگوی روزنامه آلمانی نویس دویچلند با “ریچارد ولُف”
aayande. / ترجمه رضا نافعی
03-Nov-2010

چنین جلوه داده می شود که گویا مسبب پیدایش بحران اقتصادی  امریکا اوباما و حزب دموکرات است، و این موجب می گردد که جمهوریخواهان در انتخابات به آراء بیشتری دست یابند. چرا اینطور است؟

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark