ادامه گردش به چپ انتخابات برزیل را بُرد!
peiknet
02-Nov-2010

او پس از اعلام پیروزی در انتخابات طی سخنانی اعلام کرد: سیاست اصلاحات چپ که "لولا" تاکنون رهبری آن را برعهده داشته، از این پس نیز در برزیل دنبال خواهد شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark