محمد سیف زاده، وکیل دادگستری، به 9 سال زندان محکوم شد
رادیو فردا
30-Oct-2010

محمد سیف زاده، وکیل دادگستری، به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark