سفره انقلاب 57 جمع شدنی نیست!
راه توده
25-Oct-2010

هنوز هستند خوش باوران و ساده اندیشانی که تصور می‌کنند "طرح تحول اقتصادی" که دولت احمدی نژاد با حمایت و هدایت علی خامنه‌ای آن را با مانورهای گوناگون و زیر پوشش جنجال‌های سیاسی و اقتصادی پیش برده و می‌برد، نوعی "اقتصاد دولتی" است. حتی کسانی پا را فراتر گذاشته و این طرح و این سیاست و دولت مجری آن را شایسته حمایت هم میدانند و یا اگر بیان چنین نظری را به صلاح خود نمی دانند، با حمله به جنبش سبز، از سیاست تحول اقتصادی مورد اشاره شرمگینانه حمایت می‌کنند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark