خامنه‌ای، خبر داده که شخصی علیه برنامه هسته‌ای ایران فتوا داده
Pars TV
21-Oct-2010
امروز در یک سخنرانی در قم گفت: كسی فتوا داده است كه تلاش صلح‌آميز
هسته‌ای ايران به خاطر اينكه مورد سوءظن قدرت‌های بزرگ است، مشروع نيست اما
ما می‌گوييم استكبار غلط كرده است كه به ملت ايران سوءظن دارد.


این برای نخستین بار است که علیه برنامه هسته‌ای ایران فتوا صادره شده اما
با این حال رهبر ایران نگفت که چه کسی علیه برنامه هسته‌ای این کشور فتوا
داده است. غرب می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز نیست و تهران در
تلاش است تا تحت پوشش فعالیت‌های هسته‌ای غیرنظامی، به سلاح اتمی دست یابد.
>>>
recommended by kazem0574

Share/Save/Bookmark