نگاهی به تابوی سقط جنین در ایران
BBC / نیکی محجوب
18-Oct-2010


براساس اعلام وزارت بهداشت بیش از ۲۳ درصد مرگ و میر کودکان در ایران به دلیل ناهنجاریهای مادرزادی است، و بنا بر برخی از گزارش ها حدود نیمی از والدینی که نیاز به دریافت مجوز سقط جنین دارند به دلیل مراجعه پس از چهارماهگی جنین موفق به دریافت مجوز سقط نمی شوند.

آمار پزشکی قانونی در ایران نشان می دهد که بیش از یک هزار سقط جنین قانونی در سه ماهه اول امسال در ایران انجام شده ، و در کل سال گذشته، آمار سقط جنین قانونی در مراکز درمانی تنها بیش از" سه هزار " مورد بوده است. این در حالی است که براساس آمار منابع وابسته به وزارت بهداشت و درمان " آمار سقط غیر قانونی ۸۰ هزار مورد در ایران است یعنی روزی ۲۰۰ سقط غیر قانونی."

 آذر ۳۳ ساله یکی از زنانی است که سقط جنین انجام داده است او چندی پیش متوجه شد که برای بار دوم حامله شده، در حالیکه پسرش مانی هنوز شش ماهگی اش تمام نشده است.

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark