هفدهم اکتبر
Radio Zamaneh
17-Oct-2010

این روز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ با گردهم آمدن حدود صد هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس، گرامی داشته شد و در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، در سراسر جهان رسمیت یافت.
سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به بهانه روز هفدهم اکتبر، همه ملت‌ها را به تلاش برای گسترش فرصت‌های شغلی و پدید آوردن محیطی امن برای مشاغل فراخواند.
برخی از مدافعان تامین مالی خُرد (مایکروفایننس)، ارائه قرض‌های مختصر را یکی از راه‌های موثر برای نجات از فقر پیشنهاد می‌کنند ولی مخالفان این طرح معتقدند که این کار، تنها گروه‌هایی از افراد گرفتار فقر را تحت پوشش قرار می‌دهد. مراسم ویژه روز جهانی ریشه‌کنی فقر، فردا، دوشنبه در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک، برگزار می‌شود.

>>>
recommended by Pejman7

Share/Save/Bookmark