استقبال از احمدی نژاد پتکی بر سر آمریکا بود
خبرگزاري مهر
15-Oct-2010

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به لبنان تزریق مقاومت به ملت فلسطین بود، گفت: هر شعاری که در استقبال از رئیس جمهور سر داده شد پتکی بر سر آ‌مریکا و اسرائیل بود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark